kursengleskogjezika.com
Kako osvojiti partnera u 21. veku
Za temu diskusije našeg prvog sastanka izabrali smo gorući planetarni problem – Kako osvojiti partnera u 21. veku, koji ćemo zajedno s čuvenom “Ljubavnom doktorkom” pokušati da rešimo.