kursengleskogjezika.com
Seks i humor u službi marketinga i medija
Važno obaveštenje: TERMIN POPUNJEN Četvrtak, 02. novembar Prvi sastanak/čas, termin 19:00-20:00 Tema za diskusiju: SEKS I HUMOR – GARANCIJA ZA DOBRU REKLAMU I GLEDANOST? Diskusija se vodi na engles…