kuroneko3026.wordpress.com
[Cậu chủ] – 25.
Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó Tác giả: Tiêu Mạc Nhân Thể loại: Ngọt sủng văn, chủ thụ, hình mẫu chó ngốc moe si mê thụ V hình mẫu mèo đặc tính ngạo kiều bá đạo công, tình hữu độc …