kuroneko3026.wordpress.com
Chương 57 – XVCTASM, RXNVC
“Ngươi nói có người cầm lệnh bài hoàng tộc Côn Sơn quốc?”