kuranvesunnet.org
ER RAHMAN | KURAN VE SÜNNET
Merhameti sonsuz olan O’dur. Rabbim sonsuz merhamet sahibidir. Onun merhameti kainatı kuşatmıştır. O merhametlilerin en merhametlisi yüce Rahman’dır.