kuranvesunnet.org
Doğrusu Rabbin, cezayı çabucak verendir, aynı zamanda da çok acıyan ve bağışlayandır | KURAN VE SÜNNET