kuranufku.com
İBRAHİM HAKKI
İBRAHİK HAKKI Hz.’den Marifetname’de İnsan M. TALAT UZUNYAYLALI (Şeytan) Sayısız zürriyetiyle Adem’in zürriyetine tasallut eder. İnsan bedeninin her yerinden girip damarlarında k…