kuradomowa.com
Ozdoby Wielkanocne – szy­deł­ko­we za­jącz­ki na­gro­dzo­ne w kon­kur­sie Kury Domowej
Prace Jagody Koteckiej nagrodzone w Wielkanocnym Konkursie Szydełkowym książką Edie Eckman „Bordiury szydełkowe nie tylko koronkowe”. Gratulujemy!