kuradomowa.com
Przepis na ki­sze­nie ogór­ków
Podaję za książką „Gospodyni doskonała, czyli przepisy utrzymania porządku w domu” Poznań Nakładem i Drukiem Fr. Chocieszyńskiego 1889.