kuradomowa.com
Jak marynować mięso
Rozróżnia się dwa rodzaje przyprawiania mięsa i nie tylko mięsa. Jedna z metod jest powszechnie znana i stosowana druga jest mniej znana, ale nie mniej skuteczna.