kuradomowa.com
Czas mikrofalowana warzyw
Tabela poniżej zawiera orientacyjne czasy gotowania w kuchence mikrofalowej rozmaitych warzyw. Czasy obliczone zostały dla kuchenki o mocy 750W, dla innych mocy sprzętu należy podane czasy odpowied…