kuolemantutkimus.com
Jäsenen profiili Sandberg
Christina Sandberg Filosofie doktor, postdoc-forskare, Nordisk folkloristik vid Åbo Akademi ”Döden och makt, förhållandet till döden, dödsannonser” (chsandbe(a)abo.fi) Fokus i min doktorsavhandling…