kuolemantutkimus.com
Jäsenet
Anna Huhtala FM, tohtorikoulutettava, Tampereen yliopisto, historian oppiaine. ”Väkivalta- ja onnettomuuskuolemien julkinen käsittely 1920–1930 –lukujen Suomessa” (anna.huhtala(a)tuni.fi) Jäsenen p…