kuolemantutkimus.com
Uusin Thanatos käsittelee itsemurhaa ilmiönä ja representaationa
Vuoden 2015 ensimmäisen Thanatos-numeron teemana on itsemurha, jota tarkastellaan neljässä tieteellisessä artikkelissa eri tieteenaloilta. Artikkeleissa käsitellään itsemurhailmiötä ja -käyttäytymi…