kuolemantutkimus.com
Monimuotoinen leskeys ja oikeus suruun
Uutta avioliittolakia koskeva kansalaisaloite on kiinnittänyt huomion samaa sukupuolta olevien pariskuntien yhteiskunnalliseen asemaan. Eräs verraten vähän huomiota saanut asia on leskeys. Elämänku…