kuolemantutkimus.com
Call for Papers: Tvärvetenskapligt seminarium ”Dödsforskning: metoder, material och etik”, 9.– 10.10.2014, Åbo universitet/Turun yliopisto
Dödsforskning, eller tanatologi, utövas i Finland inom många olika ämnesområden. Forskningsteman inom tanatologi är ofta förknippade med etiska och vardagliga frågor, såsom eutanasi, organtransplan…