kuolemantutkimus.com
TIIVISTELMÄNJÄTTÖ SURUKONFERENSSIIN ON AUENNUT
Surukonferenssi järjestetään 10-11.4.2014 Tampereella. Konferenssin tavoitteena on lisätä tietoutta surusta ja surevan tukemisesta sekä tuoda esille suomalaista kuolemaan liittyvää tutkimustietoa. …