kunststukjes.wordpress.com
“Het Goeie Leven”
Een sociaal-realistische film over het Brabant van de jaren 90 Vettige colaglazen op een papieren tafelkleed rondom een gourmetstel, een leren shag-etui in de bedrijfskantine, een gehaakt kleedje o…