kundaliniyogamsterdam.com
Understand through compassion or you will misunderstand the times.
Yogi Bhajan gaf ons 5 sutras voor de tijd waarin we nu leven. Een van deze sutra’s is: “Understand through compassion or you will misunderstand the times.” In dit Waterman tijdper…