kumita.fi
Till föräldrarna
Vad är Kumita-kampanjen? Väestöliitto har lanserat Kumita-kampanjen för att öka allmänt medvetande om sexualitet bland ungdomar i högskoleåldern. Kampanjen finansieras av social- och hälsovårdsmini…