kumita.fi
Till experter
På hösten 2019 delas ut 75 000 kondomer till åttondeklassare genom Kumita-kampanjen. Ungdomarna tilldelas kondomer av skolhälsovårdare i samband med omfattande hälsokontroller. Varje kondompaket in…