kumita.fi
Till experter
På hösten 2018 delas ut 72 000 kondomer till åttondeklassare genom Kumita-kampanjen. Ungdomarna tilldelas kondomer av skolhälsovårdare i samband med omfattande hälsokontroller. Varje kondompaket in…