kumita.fi
Redskap som hjälper ungdomen att använda preventivmedel rätt
Information Rätt information på rätt tid. Ungdomar bör informeras om preventivmedel i god tid innan de överhuvudtaget börjar ha sex. Informationen ska vara i sådan form, att den är lätt att motta. …