kumita.fi
På svenska
Kumita-kampanjen Väestöliitto har lanserat Kumita-kampanjen för att öka allmänt medvetande om sexualitet bland ungdomar i högskoleåldern. Kampanjen finansieras av social- och hälsovårdsministeriet.…