kumita.fi
Miten ottaa puheeksi seksi ja ehkäisy oman nuoren kanssa?
8.-luokkalaisen vanhempi: Olisiko sinulla hetki aikaa vastata kyselyyn koskien Kumita-kampanjaa ja seksuaalikasvatusta? Moni vanhempi kokee seksuaalisuudesta ja ehkäisystä puhumisen oman lapsensa k…