kulturochreligion.se
Självhat och kulturkritik
Varför hatar man sig själv, sitt land, sin kultur? Varför anser man att andra, uppenbart sämre kulturer vara högstående? Med René Girards teorier om mimesis och ressentiment kan man göra en skiss a…