kulturochreligion.se
Identiteten ställer krav
”Palestina eller Israel. Där gick vattendelaren mellan vi och dem, mellan rätt och fel, mellan gott och ont. I valet mellan Israel och Palestina skapades hela personligheter. Det är så jag fö…