kulturochreligion.se
Petrus förnekande
Lågt ljud och bara i en kanal tyvärr, men absolut nödvändiga insikter om hur Petrus förnekande av Jesus, helt och hållet är ett mimetiskt fenomen – hur lätt vi bara gör vad alla andra gör.…