kulturochreligion.se
Udda recensioner
På Google Books finns det också recensioner av böcker. Två stycken av Girards ”Deceit, Desire and the Novel” får man väl säga ”sticker ut” en smula… Erkännandet att de…