kulturochreligion.se
Mozarts fiktiva mimetiska rival
Har nyligen sett två filmer som väldigt tydligt exemplifierar vad René Girard talar om gällande det mimetiska förhållandet som uppstår mellan två parter vilka eftertraktar samma objekt och där de r…