kulturochreligion.se
Liten reflexion över friheten
När jag gör ett val att binda mig, t ex till hustru och familj, eller att bekänna mig till en kyrkas uttalade trossatser, har jag då minskat min frihet? Jag kan inte längre gå ut på krogen som jag …