kulturochreligion.se
Masken av på presidenten
Vi kommenterade tidigare här om presidentvalet i Egypten och menade då att det var mycket fagra ord men att det är handlingarna som måste ligga till grund för en bedömning av färdriktningen Det gic…