kulturcikmazi.com
Kurtuluş Öztürk
“Hıtayî hâl çağında, Hak gönül alçağında, Kâbe yapmaktan yeğdir, Bir gönül al çağında.” – Hatayî- İletişim : kurtulusozturk@kulturcikmazi.com