kulturcikmazi.com
Ayça İşbilen
Ocağın yirmibiri, milattan çok sonra bin dokuz yüz doksan dört yılında Edirne’de doğdum. Tam anlamıyla 90’lar kültürünün gerektirdiği şekilde büyüdüm. Okul hayatına 3 yaşında …