kulseyyid.com
Sinemilliler: Bir Kürt – Alevi Aşireti
Sînemillîler: İç Toroslarda Bir Kürt-Alevî Aşireti Batı literatüründe Anti-Toroslar (Karşı Toroslar), İçtoroslar veya Orta İçtoroslar olarak adlandırılan bölge, gerek coğrafi özellikleri, gerek tar…