kulseyyid.com
Kızılbaş Alevîlikte Cem yada Meydan
Kızılbaş Alevilikte cem yada meydan Alevilikte, erkânlar gereği ‘Cem nedir?’ sorusuyla konuya girilmez ama Cem adı verilen kutsal etkinliğinin bizzat kendisinin anlatımına girişilir. Ne ki, bu çalı…