kulseyyid.com
İmam Rıza Ocağı ve Canbek Aşireti
Kurmanc lehçesiyle konuşan Canbek Aşireti’nin 16. yy’daki yurtları Harput, Baskil ve Diyarbakır’ın güneyiydi. 17. yyda Harput’tan ayrılan canbek’in bir kolu Sivas Kang…