kulseyyid.com
Alevîlikte Devir Kuramı
Çar anasır babından nikap büründüm (Dört madde – elementen örtü giyindim) Alevi – Bektaşî yazınında bir de “Devir” kuramı vardır. Bu kurama göre, Gayb Âlemine, yani madde âlemine düşen…