kulma.kkv.fi
Välttämätön, tarpeellinen, turha? – Erään neuvontavälineen kehittämistarina
Takuusäätiön ja Marttaliiton yhteisen Rahat riittää! -hankkeen (2018-2020) eräänä osatavoitteena on luoda helppokäyttöisiä ja houkuttelevia toimintatapoja, joiden yhtenä tarkoituksena on raha-asioi…