kulma.kkv.fi
”Monilukutaito” + ”TVT” = Kuluttajan media- ja teknologialukutaito
Monilukutaitoa ja tieto- ja viestintäteknistä osaamista oppilaat tarvitsevat selviytyäkseen kuluttajana digitalisoituvassa yhteiskunnassa nyt ja tulevaisuudessa. Kuluttajakasvatuksessa yhtenä teema…