kuleuvenblogt.be
Van gevangenis naar vrijheid… en terug. Tijd voor een fundamentele hervorming
DOOR HELENE DE VOS. De gevangenis moet mensen voorbereiden op een terugkeer naar de samenleving. Die voorbereiding verloopt moeizaam vanuit een 19de-eeuwse gevangenis. Waarom houden we dan nog vast…