kuleuvenblogt.be
Ethics matter, ook in de humane wetenschappen
DOOR SARA NELISSEN. Deze maand is het vijf jaar geleden dat de Sociaal-Maatschappelijke Ethische Commissie (SMEC) werd opgericht aan de KU Leuven. Ethiek en wetenschappelijke integriteit zijn de la…