kuleuvenblogt.be
De Oudheid, een verleden tijd?
DOOR VALÉRIE WYNS. Er zijn enkele clichés over geschiedenis die iedereen wel al eens gehoord heeft: “Wie zijn verleden niet kent, heeft geen toekomst”, “De geschiedenis is een leermeester voor morg…