kuleuvenblogt.be
Meer tijd om minder te lezen: acht leestips
DOOR NICOLAS STANDAERT. Alles moet sneller, ook ons lezen. Aan de KU Leuven heb je zelfs cursussen ‘snel lezen’. Maar een Chinese wijsgeer uit de moderne 12de eeuw biedt een duidelijk alternatief o…