kuleuvenblogt.be
Vijf manieren waarop de KU Leuven duurzamer kan worden
DOOR TOM MERLEVEDE. Na het euforische nieuws van de inwerkingtreding van het verdrag van Parijs volgt nu de ontnuchtering. Een internationaal belangrijk ambt is in handen gevallen van een klimaatsc…