kuleuvenblogt.be
Is snelle werkhervatting goed voor je gezondheid?
DOOR LODE GODDERIS. Maggie De Block stelt voor om de uitkering van langdurig zieke werknemers te beperken wanneer ze een aangeboden job weigeren. Terug gaan werken kan inderdaad goed zijn voor het …