kuleuvenblogt.be
Hoe we werklozen verplichten te zoeken naar werk heeft grondige herwerking nodig
DOOR SARAH VANSTEENKISTE. Werklozen worden verplicht om volgens bepaalde criteria te zoeken naar werk. Ze moeten bijvoorbeeld zoeken naar jobs die tot vier uur pendelen per dag vragen. Mijn onderzo…