kuleuvenblogt.be
Russische tv-reclame weerspiegelt tweesporensamenleving
DOOR LAURENS SOENEN. Uit expertinterviews en een kwalitatieve inhoudsanalyse blijkt Russische tv-reclame tussen traditie en mondialisering gevangen te zitten. Die gespletenheid wijst mogelijk op ee…