kuleuvenblogt.be
We hebben levensbeschouwelijk onderwijs nodig
DOOR TOM UYTTERHOEVEN. De aanslagen in Frankrijk en de nasleep hiervan hebben discussie over de plaats van religie in onze samenleving aangewakkerd. Levensbeschouwelijke vorming op school wordt ook…