kuleuvenblogt.be
Zelfmoord als misdaad
DOOR ELWIN HOFMAN. “Strijdig met de wetten van God en van de vorst”, zo noemde de openbare aanklager de zelfmoord van Alexander Fiocardo, een jongeman uit Brussel, in 1781. Zijn woorden zouden vand…