kukakasvattaaketa.fi
Opettaja, hyödynnä tubettajia opetuksessa!
Yksi suosituimmista sosiaalisen median palveluista nuorten keskuudessa on televisionkin syrjäyttänyt YouTube. YouTubea käyttää 85% 13–29-vuotiaista. Mitä nuoremmasta ikäluokasta on kyse, sitä enem…